ห้องประชุม

 

 

          

     อะไรคือสาระสำคัญของการอบรมหรือการประชุม ถ้าข้อความไม่ได้ถูกถ่ายทอดและข้อสรุปไม่ได้เป็นไปอย่างเห็นพ้องต้องกันแล้ว?

       การพูด การอธิบาย การสอน การขอความร่วมมือ การถกเถียงกันในประเด็นที่เป็นปัญหา วาระ และการสื่อสารอื่นๆคือสาระสำคัญของการเข้าร่วมประชุม ระบบเสียงและภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การถ่ายทอดความหมายเป็นไปได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ระบบเสียงและภาพจะช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดการนำเสนอและสื่อสารไปยัง ผู้ฟัง ผู้อธิบาย ผู้สอน และคนอื่นๆได้

       ผู้นำเสนอซึ่งปกติแล้วจะมีการเตรียมการมาอย่างดีเกี่ยวกับสิ่งที่จะมานำเสนอ แต่โดยมากอาจจะไม่ได้เตรียมการมาสำหรับปัญหาความผิดพลาดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ หากเกิดการทำงานที่ผิดปกติ ผลของมันก็อาจจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้นำเสนอ แล้วภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนั้นก็จะย้อนกลับมาที่ตัวองค์กรเช่นเดียวกัน ดังนั้นปัญหาความผิดพลาดทางเทคนิคต่างๆควรจะได้รับการป้องกันไว้นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบเป็นต้นไป ส่วนการแก้ไขหน้างานเฉพาะหน้านั้นจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุม

       และด้วยเหตุผลเหล่านี้ ระบบจะต้องมีความเสถียรอย่างเพียงพอที่จะทำให้การประชุมนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สร้างปัญหาต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานนั้นๆ

 

 

 

ติดต่อเราได้เลย

Visitors: 7,094