โรงแรมและโฮสเทล

 

 

          โรงแรมคือธุรกิจที่มีรายได้มาจากการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านที่พัก ห้องรับรองแขก ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา และห้องอาหาร ทั้งหมดถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของโรงแรมและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งการลงทุนแต่ละระดับของการลงทุนควรได้รับผลกำไรที่สมเหตุสมผล มิฉะนั้นแล้วการลงทุนที่ลงไปในการก่อสร้างก็จะเป็นการลดทอนเงินทุนของโรงแรมให้สิ้นไปโดยเปล่า ดังนั้นจุดเด่นต่างๆของห้องแต่ละห้องจะต้องถูกออกแบบมาให้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน ระบบเสียงและภาพจะเป็นตัวเล่นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจโรงแรมสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายโดยได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจากการลงทุนนั้นๆ

          คำถามที่ว่าลำโพงแบบไหนจะสามารถครอบคลุมผู้ฟังจำนวนสูงสุดได้และได้จำนวนเท่าไหร่ หรือความละเอียดของภาพและความสว่างระดับไหนที่จะเพียงพอต่อผู้ชมหากนับจากแถวท้ายสุดจนถึงแถวหน้าสุดของห้อง (ซึ่งความละเอียดของภาพและความสว่างมีความสัมพันธ์กับต้นทุน) หรืออุปกรณ์อะไรเหมาะสมที่จะใช้ในการติดตั้งในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งคำถามเหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์และตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ผู้ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจบรรลุจุดประสงค์ของระบบและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด และในขณะเดียวกันก็สามารถให้ความมั่นใจแก่ท่านได้ว่าทุกส่วนของระบบเสียงและภาพจะทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

 

 

 

ติดต่อเราได้เลย

Visitors: 7,094