เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

วิสัยทัศน์     

          บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าผ่านการสื่อสารด้วยระบบเสียงและภาพ เรามีความตั้งใจที่จะทำให้ประสิทธิภาพและสุนทรียภาพในการสื่อสารของท่านดีขึ้นผ่านงานของเรา เนื่องจาก ณ ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคแห่งการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกคิดค้นขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็วดั่งใจนึกคิด แต่ยังคงมีเพียงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วเท่านั้นจริงๆที่จะได้รับการยอมรับและเชื่อถือให้ถูกนำมาใช้และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรา ทาง โปรไทม์ บิสซิเนส มีจุดมุ่งหมายที่จะเลือกเฟ้นและคัดสรรเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นให้ลูกค้าของเราผ่านการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงและภาพ เพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นมีความหมายต่อลูกค้าของเราอย่างสูงสุด

     ถามว่าทำไม...?

          นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์จะมีกำลังใจลุกขึ้นไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ก็เพราะจากแรงบันดาลใจ นั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นชีวิตที่พิเศษกว่า

     ถามว่าเพื่ออะไร...?

          ก็เพื่อให้เราได้อุทิศตนทำในสิ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่โลกใบนี้ต่อไป

 

 

ภารกิจ

          ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในศาสตร์ของเสียงและภาพ บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด มุ่งเน้นไปที่สัดส่วนของตลาดที่ลูกค้ามีความเข้าใจในความสำคัญและต้องการใช้งานระบบเสียงและภาพเพื่อช่วยเอื้อในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสุนทรียภาพในการสื่อสาร ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้คือแสงสว่างนำทางของเรา โดยเรามีเป้าหมายที่จะทำให้ผลงานเราเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญต่อวิถีการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันของลูกค้าของเรา ภายในปี พ.ศ. 2563

  

 

ธุรกิจที่เราทำ

          บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด คือผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงและภาพ ซึ่งลูกค้าของเราจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือองค์กรธุรกิจต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบเสียงและภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ลูกค้าที่เราเคยให้บริการที่ผ่านมาประกอบไปด้วยอาทิเช่น สถาบันการศึกษา ธุรกิจเอกชน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม สถานฝึกอบรม ห้องจัดสัมมนา ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ โรงแรม 5 ดาว ผับและร้านอาหารไฮเอนด์

 

 

เหตุผลที่เลือกเรา

          ทีมงานมืออาชีพของเรามีประสบการณ์ที่สั่งสมมารวมกันมากกว่า 15 ปี และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมความชำนาญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงและภาพ การบริหารโครงการงานออกแบบและติดตั้ง การประสานงานหน้างาน การแก้ปัญหาหน้างาน การพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการ ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและศาสตร์ของเสียงและภาพของทีมงานเรานั้นครอบคลุมไปถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ของเสียงและภาพ ศิลปะและสุทรียภาพ อะคูสติกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุปกรณ์ gadget ที่เราต่างใช้ในชีวิตประจำวัน

          ดังนั้น ถ้าเทคโนโลยีหนึ่งจะสามารถถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้แล้ว นั่นย่อมหมายความว่ามันจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของเราได้เช่นเดียวกัน  

          ณ ปัจจุบัน ในยุคที่ใครๆก็สามารถถือข้อมูลทุกตัวอยู่ในมือได้นั้น แทบจะไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นความลับอีกต่อไป ทางบริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับลูกค้าของเรา เราทำงานและประสานงานรอบด้านแบบ 360 องศากับท่าน ธุรกิจคู่ค้า ผู้จัดส่งสินค้า วิศวกร ผู้จัดการ ช่างซ่อมบำรุง ผู้ใช้งาน ผู้ควบคุม แผนกไอที ที่ปรึกษาบริษัท ประธานบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ และรวมไปถึงทุกๆคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานหรือโครงการของเรา เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          เราเชื่อว่าทรัพยากรของคนเราเช่นสติปัญญาและแรงบันดาลใจนั้นจะไม่มีวันหมดไปจากโลก และโลกนี้เป็นโลกของความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าสิ่งดีๆบนโลกนั้นมีมากเพียงพอที่จะจัดสรรและแบ่งปันไปให้ได้กับทุกคน นั่นคือว่าทำไมเราจึงมีความศรัทธาว่าทุกฝ่ายสามารถได้ประโยชน์ร่วมโดยทั่วกัน

  

ติดต่อเราได้เลย

Visitors: 7,094